DESPRE NOI

– Infiintata in anul 2004, S.C. R&D Consultanta si Servicii S.R.L. este o societate care are ca obiect principal de activitate efectuarea de studii si cercetari privind proiectarea si sinteza materialelor metalice, elaborarea si experimentarea tehnologiilor de prelucrare termo-mecanica a acestor materiale precum si investigarea si testarea lor din punct de vedere chimic, mecanic si structural.

– Cercetarile efectuate de R&D Consultanta si Servicii au aplicatii diverse in sectoare precum: medicina; metalurgie; chimie; constructi de masini; aviatie.

– Societatea furnizeaza, de asemenea, servicii de consultanta si analiza tehnnico-economica privind dezvoltarea afacerilor.

– Personalul societatii are o experienta deosebita in proiectarea si sinteza aliajelor – in special a bioaliajelor pentru executia dispozitivelor medicale implantabile – si in elaborarea si experimentarea tehnologiiilor de prelucrare termica si mecanica a materialelor metalice.

– R&D Consultanta si Servicii are in dotare echipamente performante pentru sinteza, prelucrarea termo-mecanica si caracterizarea chimica, mecanica si structurala a materialelor metalice precum si echipamente pentru pregatirea materilor prime si a probelor.

Parteneri R&D

PRODUSE SI SERVICII

Servicii

– proiectarea de tehnologii conventionale si neconventionale pentru sinteza si procesarea termo-mecanica (deformare plastica, tratamente termice) a materialelor metalice;

– caracterizarea chimica a materialelor metalice;

– caracterizarea mecanica a materialelor metalice, inclusiv prin incercari dinamice;

– caracterizarea structurala a materialelor metalice;

– servicii privind elaborarea documentatiei specifice finantarii investitiilor precum si cele legate de fezabilitatea proiectelor (plan de
afaceri, studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, cerere de finantare, dosar de achizitie, cerere de plata, analiza economico –
financiara, plan de marketing, raport de progres, asistenta privind obtinerea de autorizatii necesare proiectului).

.

Produse

  • R&D Consultanta si  Servicii produce lingouri din aliaje speciale (mai ales destinate cercetarii) pentru diverse aplicatii, cum ar fi:

– aliaje pentru executia dispozitivelor medicale implantabile (aliaje avand in compozitie elemente cu biocompatibilitate ridicata – Ti, Ta, Nb, Zr etc.);

– aliaje superelastice (in diverse compozitii);

– aliaje cu memoria formei (TiNbNi, FeMnSiCr etc.);

– aliaje pentru utilizare in conditii de coroziune la temperaturi ridicate (de exemplu γ-TiAl);

– alte aliaje, la cererea clientului.

.

CERCETARE

Competente

R & D Consultanta si Servicii desfasoara activitati de cercetare privind:
– elaborarea de studii si analize asupra stadiului actual si tendintelor in domeniul de interes al temei de cercetare;
– proiectarea compozitiei aliajului metalic in vederea obtinerii pentru acesta a proprietatilor necesare aplicatiei vizate (proiectarea compozitiei biomaterialelor pentru aplicatii in medicina, a aliajelor destinate utilizarii in conditii speciale cum ar fi mediile corozive la  temperaturi ridicatre, a aliajelor speciale cum ar fi cele cu memoria formei etc.);
– proiectarea tehnologiilor de sinteza a aliajelor metalice;
– modelarea si optimizarea proceselor tehnologice de sinteza a materialelor;
– sinteza aliajului metalic (in conditii tehnice de inalta performanta);
– proiectarea tehnologiilor de prelucrare termica si mecanica a aliajelor metalice;
– prelucrarea termica si mecanica a materialelor metalice;
– caracterizarea materialelor din punct de vedere chimic, mecanic  (in conditii statice si dinamice) si structural.

Echipamente de cercetare

Sinteza aliajelor
Prelucrarea termo-mecanica
Caracterizarea materialelor
Pregatirea materiilor prime

PROIECTE REALIZATE

Societatea a participat/participa la elaborarea a 39 de proiecte de cercetare dintre care 26 in cadrul programelor nationale si 13 in cadrul programelor europene (9 ERA Net, 1 FP7, 3 proiecte de mobilitate) avand ca parteneri, printre altii, Universitatea Politehnica din Torino – Italia, Institutul National de Stiinte Aplicate Rennes si Institutul de Mecanica si Microtehnologie Besançon – Franta, Universitatea Primorska si Institutul Jozef Stefan – Slovenia, Universitatea Las Palmas din Gran Canaria – Spania.

Rezultatele stiintifice obtinute au fost prezentate in peste 35 de articole si la conferinte nationale si internationale.

A u fost obtinute 6 brevete de inventie.

 

ANUNȚURI

Comunicate de presă

 

 

 

.

Achiziții

3.  Achizitie materiale consumabile aferente contractului subsidiar 425/27.02.2019 – Atribuit

 13.01.2021 – A fost atribuit Contractul 00617/12.01.2021, in valoare de 10.923,17 lei (fara TVA) operatorului economic Top Metrology SRL.

28.12.2020 –  Invitatie de participare

2.  Achizitie materiale consumabile aferente contractului subsidiar 425/27.02.2019 – Atribuit

31.01.2020 –  A fost atribuit Contractul 00444/28.01.2020, in valoare de 35.890 lei (fara TVA) operatorului economic SC Top Metrology SRL.

 1. Achizitie masina metalografica de vibro-polisare aferenta Contract subsidiar de tip D nr. 425/27.02.2019 incheiat in baza Contractului de cercetare nr. 54/09.05.2016, Operatiunea POC-A1-A1.2.3-2016 – Atribuit

A fost atribuit Contractul nr. ST5890/10.05.2019 in valoare de 61.214 lei fara TVA operatorului economic Standard Service 2000 SRL.

CONTACT

R&D Consultanta si Servicii

Sediul social:

Str. Maria Ghiculeasa, nr. 45,
sector 2, Bucuresti, cod postal 023761, Romania

Punct de lucru:

Calea Rahovei , nr. 266-268, Corp 61, Etaj 1, 12B
sector 5, Bucuresti, Romania

Telefon:  +40 311 026 613
Mobil:     +40 723 215 357
FAX:       +40 311 042 927

E-mail:

 office@rd-consultanta.ro