DESPRE NOI

– Infiintata in anul 2004, S.C. R&D Consultanta si Servicii S.R.L. este o societate care are ca obiect principal de activitate efectuarea de studii si cercetari privind proiectarea si sinteza materialelor metalice, elaborarea si experimentarea tehnologiilor de prelucrare termo-mecanica a acestor materiale precum si investigarea si testarea lor din punct de vedere chimic si mecanic.

– Cercetarile efectuate de R&D Consultanta si Servicii au aplicatii diverse in sectoare precum: medicina; metalurgia; chimia; constructiile de masini; aviatia.

– Societatea furnizeaza, de asemenea, servicii de consultanta si analiza tehnnico-economica privind dezvoltarea afacerilor.

– Personalul societatii are o experienta deosebita in proiectarea si sinteza aliajelor – in special a bioaliajelor pentru executia dispozitivelor medicale implantabile – si in elaborarea si experimentarea tehnologiiilor de prelucrare termica si mecanica a materialelor metalice.

– R&D Consultanta si Servicii are in dotare echipamente performante pentru sinteza, prelucrarea termo-mecanica si caracterizarea chimica si mecanica a materialelor metalice precum si echipamente pentru pregatirea materilor prime si a probelor.

Parteneri R&D

PRODUSE SI SERVICII

Servicii

Societatea asigura:

– proiectarea de tehnologii conventionale si neconventionale pentru sinteza si procesarea termo-mecanica (deformare plastica,    tratamente termice) a materialelor metalice;

– caracterizarea chimica a materialelor metalice;

– caracterizarea mecanica a materialelor metalice, inclusiv prin incercari dinamice;

– servicii privind elaborarea documentatiei specifice finantarii investitiilor precum si cele legate de fezabilitatea proiectelor (plan de
afaceri, studiu de fezabilitate, memoriu justificativ, cerere de finantare, dosar de achizitie, cerere de plata, analiza economico –
financiara, plan de marketing, raport de progres, asistenta privind obtinerea de autorizatii necesare proiectului).

.

Produse

R&D Consultanta si Servicii

produce lingouri din aliaje speciale (mai ales destinate cercetarii) pentru diverse aplicatii, cum ar fi:

– aliaje pentru executia dispozitivelor medicale implantabile (aliaje avand in compozitie elemente cu biocompatibilitate ridicata – Ti,Ta, Nb, Zr etc.);

– aliaje superelastice (in diverse compozitii);

– aliaje cu memoria formei (TiNbNi, FeMnSiCr etc.);

– aliaje pentru utilizare in conditii de coroziune la temperaturi ridicate (de exemplu γ-TiAl);

– alte aliaje, la cererea clientului.

.

CERCETARE

Competente

R & D Consultanta si Servicii desfasoara activitati de cercetare privind:
– elaborarea de studii si analize privind stadiul actual si tendintele in domeniul de interes al temei de cercetare;
– proiectarea compozitiei aliajului metalic in vederea obtinerii pentru acesta a proprietatilor necesare aplicatiei vizate (proiectarea    compozitiei biomaterialelor pentru aplicatii in medicina, a aliajelor destinate utilizarii in conditii speciale cum ar fi mediile corozive la    temperaturi ridicatre, a aliajelor speciale cum ar fi cele cu memoria formei etc.);
– proiectarea tehnologiilor de sinteza a aliajelor metalice;
– modelarea si optimizarea proceselor tehnologice de sinteza a materialelor;
– sinteza aliajului metalic (in conditii tehnice de inalta performanta);
– proiectarea tehnologiilor de prelucrare termica si mecanica a aliajelor metalice;
– prelucrarea termica si mecanica a materialelor metalice;
– caracterizarea materialelor din punct de vedere chimic si mecanic (in conditii statice si dinamice).

Echipamente de cercetare

Sinteza aliajelor
Prelucrarea termo-mecanica
Caracterizarea materialelor
Pregatirea materiilor prime

PROIECTE REALIZATE

Societatea a participat/participa la elaborarea a 24 de proiecte de cercetare dintre care 16 in cadrul programelor nationale si 8 in cadrul proiectelor europene de tip ERA Net (avand ca parteneri, printre altii Universitatea Politehnica din Torino – Italia, Institutul National de Stiinte Aplicate Rennes si Institutul de Mecanica si Microtehnologie Besançon – Franta, Universitatea Primorska si Institutul Jozef Stefan – Slovenia, Universitatea Las Palmas din Gran Canaria – Spania.

Rezultatele stiintifice obtinute au fost prezentate in peste 25 articole si la conferinte nationale si internationale.

A fost depusa documentatia pentru obtinerea a 4 brevete de inventie.

2017

proiecte realizate

2016

proiecte realizate

2015

proiecte realizate

2014

proiecte realizate

2013

proiecte realizate

2012

proiecte realizate

2011

proiecte realizate

Arhive

proiecte realizate

CONTACT

R&D Consultanta si Servicii

Sediul social:

Str. Maria Ghiculeasa, nr. 45,
sector 2, Bucuresti, cod postal 023761, Romania

Punct de lucru:

Str. Tudor Arghezi, nr. 21,
sector 2, Bucuresti, cod postal 020943, Romania

Telefon:  +40 311 026 613
Mobil:     +40 723 215 357
FAX:       +40 311 042 927

E-mail:

 office@rd-consultanta.ro